Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de websitepagina van Dry Works.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door Dry Works via haar website.
1.2. Door gebruik te maken van onze website en diensten, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

2. Gebruiksvoorwaarden
2.1. U stemt ermee in onze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of die de normale werking van de website verstoort.
2.2. Het is niet toegestaan om materiaal van onze website te kopiëren, reproduceren, distribueren, of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Intellectueel eigendom
3.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, en software, zijn eigendom van Dry Works of haar licentiegevers.
3.2. Het is niet toegestaan om enig deel van onze website of inhoud daarvan te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Aansprakelijkheid
4.1. Dry Works spant zich in om accurate en actuele informatie te verstrekken op haar website, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid, of geschiktheid van de informatie.
4.2. Dry Works is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om onze website te gebruiken.

5. Links naar andere websites
5.1. Onze website kan links bevatten naar websites van derden die niet onder onze controle vallen. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.
5.2. Dry Works is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites of voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites.

6. Privacy
6.1. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met ons privacybeleid. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen.
6.2. Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

7. Wijzigingen
7.1. Dry Works behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
7.2. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
8.1. Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.
8.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via: 088 – 996 00 00 of via mail: info@dryworks.com

Laat dit document zorgvuldig door een jurist of advocaat beoordelen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de specifieke behoeften en vereisten van Dry Works en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Benieuwd wat Dry Works voor u kan betekenen?