Betonschade

In veel gevallen is de aantastingsgraad van het beton veel groter dan het schadebeeld laat zien. De natuurlijke bescherming van beton, de hoge Ph waarde, neemt af als gevolg van carbonatatie, chloriden en/of kiezel-gelvorming waardoor wapeningstaal kan gaan roesten en grote betondelen van de constructie worden gedrukt.

In de praktijk zijn de schades goed zichtbaar bij balkons, galerijen e.d. Veelal kan er roestvorming worden geconstateerd en zijn er afbrokkelend beton zichtbaar bij hoeken en kanten.

Concreton Minerale Betonsanering, is een integraal mineraal betonreparatie-systeem, waar bij het betonoppervlak over het gehele oppervlak op (verborgen) schade wordt gecontroleerd en waar nodig met minerale mortels wordt gerepareerd. Door productontwikkeling, training en vochtwerende technieken te combineren met eigen opgeleide specialisten, beschikken wij over de beste ingrediënten om objecten effectief te saneren en deze blijvend tegen schade te beschermen. Concreton wordt toegepast bij onder andere zwembaden, balkons, galerijen, tunnels, viaducten, reservoirs, parkings en industrievloeren. Meer documentatie kunt u bij downloads inzien.